Поверителност

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. 

Техноофис БГ ЕООД /собственик на www.modestico.com/ е регистриран АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ по ЗЗЛД

под номер 418536 

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

помогнем при попълване на поръчка;

информираме отностно продукти или услуги;

да предоставим услуги и поддръжка;

известим за нови услуги или други ползи;

предоставим персонализирани промоционални оферти;

изберем съдържание което да Ви бъде показано;